News

  • Wyniki meczów czerwiec
  • Informacja Gminy
  • Dzień Mamy i taty SP Gościm
  • Nowości w bibliotece
  • Dzień dziecka SP Gościm

Organizacje

W Sołectwie Gościm działa kilka organizacji, klubów oraz instytucji

Wśród organizacji i klubów wyróżniamy:

Ochotniczą Straż Pożarną

Klub sportowy " Sokół" Gościm

Koło Gospodyń Wiejskich

Zespół " Macierzanka

Wśród instytucji wyróżniamy:

Szkołę Podstawową

Filię Gminnej Biblioteki Publicznej