661 853 017  
brak

Kontakt Sołtys
Gościm 139

Radosław Zemsta

Sołtys wsi :

p. Sylwia Słomińska

 

Rada Sołecka:

 

p. Karolina Jung

p. Jadwiga Kubacka

p. Emila Kudłaszyk

p.Bożena Świderska

p. Adrian Weinold

 

Poprzedni sołtysi wsi:

p. Elżbieta Sklarska

p. Cezary Buśko

śp. p. Teresa Zemsta

p. Władyslaw Szydełko

śp. p.Stanisław Dachtera