661 853 017  
brak

Kontakt Sołtys
Gościm 139

Radosław Zemsta
W dniu 15.09.2022r. o godzinie 17.00
na Sali Wiejskiej w Gościmiu
odbędzie się Zebranie Wiejskie
Temat zebrania:
1. Podsumowanie wykorzystania środków funduszu sołeckiego z 2022 roku.
2. Cele i zadania umożliwiające wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na 2023 rok.
3. Sprawy bieżące mieszkańców.
Serdecznie Zapraszamy
Sołtys wraz z Radą Sołecką Gościmia