661 853 017  
brak

Kontakt Sołtys
Gościm 139

Radosław Zemsta

W Sołectwie Gościm działa kilka organizacji, klubów oraz instytucji

Wśród organizacji i klubów wyróżniamy:

Ochotniczą Straż Pożarną

Klub sportowy " Sokół" Gościm

Koło Gospodyń Wiejskich

Zespół " Macierzanka

Wśród instytucji wyróżniamy:

Szkołę Podstawową

Filię Gminnej Biblioteki Publicznej