661 853 017  
brak

Kontakt Sołtys
Gościm 139

Radosław Zemsta

Gościm leży w powiecie Strzelecko-drezdeneckiego  na trasie Krzyż , Drezdenko , Skwierzyna. Odległość od Drezdenka wynosi 13 km. , do Strzelec Krajeńskich  24 Km, do Skwierzyny 33 km. Położony jest na małym wzniesieniu  , które z północy otoczone jest Niziną Nadnotecką z południa zaś Puszczą Notecką.  Główna więc trasa łącząca Gościm z innymi ośrodkami wojewódzkimi  lubuskiego biegnie z południowego zachodu   na północny wschód. Nazwę ziemi Lubuskiej rozciągnięto na teren całego województwa.  Zdaniem prof. Szczanieckiego powiatu  strzelecko-drezdeneckiego leży na Ziemi Lubuskiej  wobec powyższego Gościm znajduje się również na tym terenie.  W Kronikach niemieckich  miejscowość ta wymieniona jest już w XIII wieku.  Jako duża wioska leżąca w pobliżu Drezdenka . Ze względu  na nieco wyżynne położenie Gościm i Trzebicz  powstały znacznie wcześniej niż np. Goszczanowiec i Gościmiec z których rozwój datuje się dopiero od momentu uregulowania rzeki Noteci.  Historia Gościmia wiąże się z dziejami Ziemi  Lubuskiej, a  dokładnie z historią Drezdenka. W okresie pierwszych Piastów tereny te należały do Polski.

W czasach rozbicia dzielnicowego Ziemia Lubuska  została złączona  ze Śląskiem i odtąd   wiodła swój żywot w granicach tej prastarej ziemi piastowskiej. Henryk I Brodaty  i jego syn Henryk II  wielokrotnie chwytali za oręż  , by rozprawiać  się z Brandenburczykami dążącymi za wszelką cenę do zdobycia Ziemi Lubuskiej. Po śmierci Henryka Pobożnego 1241 roku Państwo Dolnośląskie pozbawione zostało  sprężystego kierownictwa zaczęło upadać.  W 1249 roku syn  Henryka Pobożnego  Bolesław Rogatka  oddaje północną  część Ziemi Lubuskiej  arcybiskupowi  Magdeburskiemu Wilibrandowi. W niedługim czasie  arcybiskupi magdeburscy zrezygnowali ze swego nabytku Ziemi Lubuskiej , odstępując  go margrabiom  brandenburskim . Brandenburczycy  wykorzystując spory pomiędzy książętami polskimi posunęli się na wschód , aż po rzekę Drawę. Walki o Santok i Drezdenko  skończyły się  niepowodzeniem margrabiów. E. Rymar  przypuszcza iż Gościm i Trzebicz  mogła wnieść w posagu Małgorzata  , siostra Dobrogosta z Szamotuł  , która przed 1337 roku  wyszła za mąż za Betkina v. d.  Osta z Drezdenka.Dopiero  po śmierci Przemysława I księcia Wielkopolski Santok i Drezdenko  dostały się  pod panowanie Brandenburczyków. Istniejący już wtedy Gościm  dostał się wraz  z Drezdenkiem w ręce Niemców. Próbę odebrania terenów  przedsięwziął Władysław Łokietek. Po częściowych sukcesach zmuszony był zawrzeć pokój w Gorzowie w 1329 roku. Tereny te odzyskał dopiero Kazimierz Wielki , który w roku 1363  przeciągnął na stronę Polski  ówczesnego właściciela  Santoka i Drezdenka  Dobrogosta von Ost .W 1402 Władysław Jagiełło odbiera hołd od Ulryka von Ost pana  na Drezdenku.  Oprócz hołdu złożył Ulryk oświadczenie , że w razie jego bezpotomnej śmierci gród  ma przejść na własność króla polskiego.  Tak więc Gościm i Trzebicz miały również przejść na stronę Polski. Wynikiem potajemnych  pertraktacji, które zostały później  przeprowadzone między  Janem Luksemburskinm, a Zakonem Krzyżackim w Malborku było oddanie w zastaw Nowej Marchi  Konradowu von Jungingenowi wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu. Za transakcję malborską  poszły i dalsze. Krzyżakom udało się wykupić z rąk Ulryka von Ost – Drezdenko. . Wraz z Drezdenkiem  Gościm  i Trzebicz  dostały się w ręce  krzyżackie. Zagarnięcie Drezdenka było bezpośrednią  przyczyną wybuchu wojny między Polską  a Zakonem w 1410 roku.  `Zwycięstwo jakie odniosła Polska  w tej bitwie  nie zostało należycie wykorzystane.  Drezdenko , Santok , Gościm i Trzebicz  nie wróciły do Polski.  Pozostały one w rękach niemieckich , aż do przełomowego roku 1945 , roku wyzwolenia naszych Ziem Zachodnich. Położenie ludności wiejskiej pod jarzmem krzyżackim było bardzo ciężkie. Krzyżacy bezlitośnie egzekwowali wysokie świadczenie, które doprowadziły chłopów do rozpaczy . Z aktem takiej  rozpaczy  mamy do czynienia  w wystąpieniu chłopów wsi Gościmia i Trzebicza. W roku 1440 chłopi tych wsi odmówili wykonywania świadczeń  na rzecz Krzyżaków. Ci zaś szybko zlikwidowali  odruch buntu chłopskiego. Gościm i Trzebicz  zostały spalone  a ludność uprowadzona w niewolę. KKrok chłopów z Gościmia i Trzebicza  może być śmiało zaliczony jako przejaw  anyty nastrojów ludności państwa zakonnego. Od tego momenty Drezdenko  i okoliczne  miejscowości poza nielicznymi okresami znajdowały się zawsze  w ręku Krzyżaków ,a później Prus. W roku 1631 w czasie wojny 30-letniej  Gustaw Adolf zajmuje Kostrzyn , Gorzów i Drezdenko . W roku 1657 w pogoni za Szwedami przejeżdża , przez te tereny Stefan Czarniecki. Polska nie posiadała jednak tak silnej armii , by móc na dłuższy okres czasu utrzymać  te tereny przy sobie . Dlatego były one pod panowaniem Niemców do 29. Stycznia 1945 roku kiedy to Armia Czerwona w drodze na Berlin wyzwoliła te tereny.