661 853 017  
brak

Kontakt Sołtys
Gościm 139

Radosław Zemsta

1317 rok - pierwsza wzmainka o Gościmiu  - opis granic  posiadłości , którzy orrzymali Ostenowie z Drezdenka

1337 r - . E. Rymar  przypuszcza iż Gościm i Trzebicz  mogła wnieść w posagu Małgorzata  , siostra Dobrogosta z Szamotuł  , która przed 1337 roku  wyszła za mąż za Betkina v. d.  Osta z Drezdenka.

 1436 - wioska buntowników . Spalenie wsi za bunt chłopów- Hans von Dobeneck - krzyżacki wojt.

1 stycznia 1874 r
Wprowadzenie porządku okręgowego dla prowincji Prus, Brandenburgii, Pomorza, Poznania, Śląska i Saksonii od 13 grudnia 1872 r .
Obowiązują następujące zasady:

  • Ustawa o konstytucjach gmin wiejskich w sześciu wschodnich prowincjach monarchii pruskiej z 14 kwietnia 1856 r.,
  • Ustawa o suwerenności wiejskiej w sześciu wschodnich prowincjach monarchii pruskiej z 14 kwietnia 1856 r.

1 kwietnia 1881 r
Wprowadzenie porządku okręgowego dla prowincji Prus Wschodnich i Zachodnich, Brandenburgii, Pomorza, Śląska i Saksonii od 19 marca 1881 r.

1 kwietnia 1892 r
Wprowadzenie kodeksu wspólnoty wiejskiej dla siedmiu prowincji wschodnich 3 lipca 1891 r.

1 stycznia 1908 r
Powiat Gottschimm obejmuje społeczności wiejskie Gottschimm, Schulzenwerder i Sieb (3 gminy).

1920 rok - Instniała parafia Gościm, do której należała miejscowość Lubiatów.- korespodencja między dr. Paul Muller a proboszczem Gościmia  na temat starego ołtarza - przekazanie do muzeum w Strzelcach.

1 stycznia 1934 r
Wprowadzenie pruskiej ustawy konstytucyjnej z 15 grudnia 1933 r.

1 kwietnia 1935 r
Wprowadzenie niemieckiego kodeksu miejskiego z 30 stycznia 1935 r .;
Zmiana nazwy społeczności wiejskich w gminach.

1 kwietnia 1938 r
Integracja społeczności Schulzenwerder i Sieb ze społecznością Gottschimm.

1 października 1939 r Gmina Gottschimm była gminą wiejską w byłej dzielnicy Friedeberg w prowincji Brandenburgii.

Podczas reformy administracyjnej 1 października 1938 r. Okręg Friedeberg, a tym samym gmina Gottschimm, przybył do województwa pomorskiego. Społeczności Gottschimm kierował lider społeczności, który nie miał rzeczywistej siedziby. Gmina Gottschimm była władzą regionalną o powierzchni 18,9 km². W granicach gminy znajdowało się 6 miejsc zamieszkania, z których główne miejsce zamieszkania Gottschimm było znane społeczności wiejskiej. We wszystkich miejscach zamieszkania było łącznie 202 domów mieszkalnych.
Integracja gmin Brenkenhofsbruch (częściowo) i Gottschimmerbruch (częściowo) z powiatu Gottschimmerbruch i gminy Netzbruch (częściowo) z powiatu Netzbruch do gminy Gottschimm.

1 stycznia 1945 r
Powiat Gottschimm obejmuje gminę Gottschimm (1 gmina).